MITÄ
HYÖTYÄ ON
MUSIIKISTA?

  • Musiikki koskettaa meitä jokaista omalla tavallaan; tuo muiston menneisyydestä, suuren ilon, onnistumisen kokemuksen, ärsyyntymisen, innostumisen, itkun. Jokaisen kokemus musiikista on henkilökohtainen ja yhtä arvokas. 

  • Musiikki kohentaa elämänlaatua. Se virkistää aisteja, edistää yhteisöllisyyttä ja antaa elämyksiä.

  • Musiikin kuuntelu aktivoi aivoja laajasti. Se kohentaa mielialaa, vähentää stressiä, lisää tarkkaavaisuutta. Vaikutus tehostuu kun soittaa, laulaa tai tanssii.

  • Musiikkia käytetään kuntoutuksessa mm. muistisairaiden kanssa. Tuttujen laulujen avulla mieleen muistuvat sanojen lisäksi ja elämänkaareen liittyviä tapahtumia. 

  • Laulaminen aktivoi liiketoimintoja sääteleviä aivoalueita. Musiikki auttaa mm. potilaita liikkeelle lähdöissä ja kävelyn rytmittämisessä, helpottaa puheen tuottamista, ymmärtämistä, muistamista ja toiminnan ajoitusta. Puhekielen kadotessa laulaminen voi toimia kommunikaation välineenä. Musiikillisesta kuntoutuksesta ovat hyötyneet mm. Parkinson potilaat, afaatikot, aivo-ja verenkiertohäiriöpotilaat ja muistisairaat.